Osmanlı Askeri Tarihi

Osmanlı İmparatorluğu kurulduğu andan itibaren ordusuyla, askeri çalışmalarıyla, yer aldığı savaşlarla, galibiyetlerle ve mağlubiyetlerle tarih yazıyor. Peki, Osmanlı askeri tarihi neleri kapsıyor? Askeri ordunun kuruluş aşamaları. Ordunun tarihteki gelişimi. Askeri açıdan ve ordu için yapılan değişimler, yenilikler. Ordunun yer aldığı mücadeleler. Askerlerin yaşadığı sıkıntılar Eğer Osmanlı dönemine ait askeri çalışmaların tarihini inceleyecek olursak askeri alanda […]

Orta Çağ İslam Dünyasında Kitap ve Kütüphane

Ortaçağ İslam sonrası dönemde birçok kitap yazılmış ve basılmıştır. Bunlardan ilki Kur’an-ı Kerim’in Mushaf haline getirilmesi ile başlamaktadır. Daha sonraki süreçlerde rivayet ve sözlü yazıların ortaya çıkışı gerçekleşmiş ve zaman içinde gelişim göstermiştir. Ancak en büyük gelişim kâğıdın İslam dünyasına girişi ile başlamıştır. Birçok farklı eser yazılmış, tercüme edilmiş ve kopyalanarak gelecek nesillere aktarılmıştır. Kâğıdın […]

Muhteşem Süleyman

Muhteşem Süleyman bilindiği üzere Kanuni Sultan Süleyman’ın ta kendisidir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde en uzun süre tahtta kalmayı başaran ve en büyük padişah olarak bilinen Muhteşem Süleyman’ın hayatı zaferler ile doludur. Muhteşem Süleyman’ın çocukluğu Trabzon da geçmiştir. Babasının vefatı üzerine 1520 yılında İstanbul da tahta oturdu. Kanuni, batıya karşı gaza siyasetini canlandırmıştır. Bu siyaset esnasında da […]

Kısa Birinci Dünya Savaşı Tarihi

1900’lü yıllar tüm dünyada yeni bir değişim baş göstermiş, milliyetçilik akımı tüm dünyayı, özellikle de imparatorlukları etkisi altına almıştır. Sürecin sonunda da 28 Haziran 1914 tarihinde Avusturya Macaristan İmparatorluğu veliahdı Franz Ferdinand ile eşi Sophie Saraybosna gezisi sırasında suikasta uğrayarak öldürülmüşlerdir. Bu, dünyanın o güne kadar gördüğü en büyük savaşın başlangıcı olmuş ve Birinci Dünya […]

Kayı Seti 10 Kitap

Kayı, Osmanlı Devleti’nin zeminin oluşturan Türk boyudur ve Osmanlı Devleti yüzyıl önce yıkılmış olsa da etkisi, tarihteki ruhu hala devam etmektedir. Altı yüzyıllık Osmanlı tarihiyle alakalı yüzlerce kitap yazılmış, tarihçiler farklı açılardan Osmanlı’ya eğilmişlerdir. Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil Kayı Seti 10 Kitap ile Osmanlı Devleti’nin Söğüt’te kuruluşundan itibaren yıkılışına kadar olan süreci ele almıştır. Devletin […]

Kayı 10: II. Abdülhamid Han

II. Abdülhamid, Osmanlı Devleti’nin son dönemlerine damga vurmuş bir padişahtır. 33 yıllık saltanatı süresince Osmanlı’da çok büyük değişimler olmuş; dünya genelinde yeni fikir akımlarının ortaya çıkması, imparatorlukların dağılmaları, demokrasi adımlar ve daha fazlası meydana gelmiştir. Kimileri tarafından göklere çıkarılmakta, kimileri tarafından ise yerin dibine batırılmakta, bu da gerek II. Abdülhamid’in devrine gerekse kişiliğine nesnel bakışı […]

Kayı 9: Sonun Başlangıcı

Kayı 9: Sonun Başlangıcı, kaleme alınmış değerli parçalardan biri oluyor. Kitap, Osmanlı İmparatorluğu’nun geçirdiği zor dönemler hakkında detaylı bilgi vererek tarihe ışık tutuyor. Dönemde yaşanan sıkıntılardan dolayı Sultan II. Mahmud merkezi otoriteyi yeniden kurmak ve güçlendirmek için askeri, siyasi, ekonomik ve toplumsal açıdan birçok çalışma gerçekleştiriyor. Yaptığı bu çalışmalar neticesinde imparatorluk için büyük çaba sarf […]

Karabekir’in Kavgası

Karabekir’in Kavgası ile tarih içerisinde ki Karabekir aydınlatılıyor. Milli mücadele yıllarında Karabekir ve onunla siyasi iş birliği gerçekleştiren arkadaşları kaleme alınmıştır. Kim tarafından kaleme alındığı belli olmayan dizide rol alan Karabekir rolü tartışma konusudur. Karabekir dizide anlatılanlar için aynı gazetede yayınlanmakta olan mektuplarını kullanarak yanıt vermeye başlamıştır. Gazetede mektup yoluyla duyurduğu yanıtlar toplumun dikkat odağı […]

Haremin Padişahı Valide Sultanlar (Renkli-Büyük Boy-Sert Kapak)

Harem Arapça kökenli bir kelime olup, ‘’korunan, mukaddes ve muhterem’’ anlamı taşımaktadır. Geçmişten günümüze bu konuların aktarımını yapan kişilerce birçok farazi hikâyeler oluşturulmuştur. Batılılar açısından cinsellik ve çokeşliliği gerçek kılan bir mekân olarak algılanmaktadır. Ancak Osmanlı Devleti’nde de bulunan bu haremler sultanlara annelik yapacak ve onlara yol gösterecek gerekli eğitim, resim, müzik, sanat ve yönetim […]

Haremin Padişahı Valide Sultan

Harem denilince akla hemen cinsellik, fantezi ve çokeşlilik için kurulmuş, zenginlerin zevklerine hizmet eden bir mekân olarak düşünceler gelmektedir. Ancak bunun ana sebebi geçmişten günümüze kadar gelen bilgilerin, kaynakların kendi düşüncelerini de ekleyerek bizlere farazi bilgiler yansıtması nedeni ile oluşmuştur.  Osmanlı Devleti’nde de haremler var olmuştur. Haremin ana amacı devletin bekasını sağlamakta padişahtan sonra şehzadelerine […]