Çaldıran Savaşı & Etkileri

ÇALDIRAN SAVAŞI (1514), SEBEPLERİ VE SONUÇLARI NELERDİR?

Yil: 1, Ortadoğu Ozel Sayist, 2016 akanuvis Vakanüvis of at the Midde Eat 20 Editörler Doç. Dr. M. Bilal Çelik Doç. Dr. Serkan Yazicı Yrd, Doc, Dr. Tufan Turan Yrd. Doç.Dr. Michael Talbot Yavuz Sultan Selim zamanında Osmanlı Devleti iki büyük tehlike karşısında kalmıştır. Birincisi Anadolu’da faaliyetlerde bulunan Safaviler, ikincisi ise Suriye’yi ellerinde bulunduran Memlükler olmuştur. Yavuz Sultan Selim ilk etapta Anadolu’ya yönelerek bu tehditleri ortadan kaldırmak istemiştir.

Yavuz Sultan Selim ilk etapta Anadolu’ya yönelerek bu tehditleri ortadan kaldırmak istemiştir.

Çaldıran Savaşı‘nın sebeplerini tek cümle ile ifade edecek olursak:

Görünüşte dinsel sebeplerden kaynaklandığı düşünülen bu savaş, gerçekte dönemin ticaretinde önemli bir yer tutan Baharat yoluna egemen olma isteğidir.

Çaldıran Savaşı; Anadolu üzerinden Akdeniz’e ulaşmayı amaçlayan Safevi Devleti hükümdarı Şah İsmail’in Anadolu’daki Şiileri kışkırtması sonucunda, 23 Ağustos 1514 tarihinde Osmanlı Devleti ve Safevi Devleti arasında meydana gelmiştir. 1514 yılının Mart ayında Divanın toplantısı sonucunda Şah İsmail’e karşı harekete geçme kararı alınmıştır.

Yavuz Sultan Selim komutasındaki Osmanlı Devleti ordusu ve Safevi Devleti ordusu Tebriz’e 100 km kala Çaldıran ovasında karşı karşıya gelmişlerdir. Osmanlı ordusu tarafından bozguna uğratılan Şah İsmail ordugahını ve hazinesini bırakarak önce Tebriz’e daha sonra da Dergüzin’e kaçmıştır. 6 Eylül 1514 tarihinde Osmanlı ordusu tarafından Tebriz ele geçirilmiştir.

6 Eylül 1514 tarihinde Osmanlı ordusu tarafından Tebriz ele geçirilmiştir.
6 Eylül 1514 tarihinde Osmanlı ordusu tarafından Tebriz ele geçirilmiştir.

Çaldıran Savaşı’nın sonuçları kısaca şu şekilde özetlenebilir:

1. Safeviler bir süre için Osmanlı Devleti’ni tehdit edemeyecek duruma gelmiştir.

2. Anadolu’da yürütülen İran propagandası sona ermiştir.

3. İranlıların elinde bulunan Kemah, Diyarbakır ve Mardin kaleleri ele geçirilmiştir.

4. Dönemin önemli bilginleri İstanbul’a getirilmiştir.

5. Doğu Anadolu, İran Azerbaycan’ı Osmanlı Devleti’nin eline geçmiştir.

6. Anadolu’da Şiiliğin yayılması gecikmiştir.

7. Dulkadiroğulları koruyan İran’ın gücü ortadan kalkınca 1515 yılında beyliğin toprakları ele geçirilmiş ve Gürcistan Osmanlı Devleti’nin denetimi altına girmiştir.

Marmara Türkiyat Aratrmalan Dergisi DOLI016985/MTAD 2015210898 CiI,Say 2, Sonbahar 201 4, ISSN: 2148-6743, ss. 221-235 ÇEVİRİLER VE AKTARILAR TACLU HANUM: ÇALDIRAN SAVAŞI’NDA OSMANLILAR TARAFINDAN ESİR ALINDI MI ALINMADI MI ? ” Roger M. SAVORY Çev. Osman G. ÖZGODENLI Özet 23 Agustos 1514 tarihinde Osmanlılar ile Safeviler arasinda Çaldiran Ovasinda dünya tarihinin en ónemli savaşlarindan biri cereyan etmiştir. Şiddetli bir şekilde gün boyu devam eden savas, Safevi ordu sunun tam bir hezimetiyle sonuçclanmistir. Her iki tarafin da agır kayıplar verdiği savaşta, Safevi súvarilerinin onemli bir bolumu Osmanlı topçuları tarafindan yok edilmistir. Yenilgi kaçınulmaz hale geldiginde, Şah İsmi ‘ il , yaptigi ricat harekatının ardandan Tebrize doğru firar etmiştir . Pek çok kaynakta bir miktar Safevi kadınınin da, gomleklerinin üzerine orme zincirden bir zarh ve başlanna migfer glyerek Osmanllara karşı erkeklerle ayns safta savaştiği kaydedilmektedit.

ÇALDIRAN SAVAŞI’NDA OSMANLILAR TARAFINDAN ESİR ALINDI MI ALINMADI MI ? ” Roger M. SAVORY Çev. Osman G. ÖZGODENLI Özet 23 Agustos 1514 tarihinde Osmanlılar ile Safeviler arasinda Çaldiran Ovasinda dünya tarihinin en ónemli savaşlarindan biri cereyan etmiştir.

M. SAVORY (Cev. Osman G ÖZGÜD TAJLO KHANUM: CHALDIRAN’IN SAVAŞINDAKİ OSMANLARIN SAHİP OLDUĞU GİBİDİR? Özet [23 Ağustos 1514’te, dünya tarihinde en önemli savaşlardan biri Osmanlılar ve Safariler arasında savaşmıştı. Châldiran ovası: Savaş günün çoğu için şiddetli bir şekilde devam etti ve Safevi kuvvetlerinin tamamen yenilgisine uğradı Her iki ordu da, özellikle Osmanlı topçuları tarafından çürütülen Safevi süvarilerinin ağır kayıplarına maruz kaldı: Gün kaybedildi, 300 atlı Şäh İsmail, savaş alanından Tebriz yönünde bir geri çekilme gerçekleştirdi.Kaynakların çoğunda, bazı Safevî kadınların, tuniklerin üzerinden kaskları ile zincir posta taktıkları kaydedildi. başları erkeklerin yanında durdu ve Osmanlılara karşı savaştı.

Tadu Hanum Caldir an Savainda Osman ar Tarafndan Esir Alinds m Alnmad m unsurlar arasndaki güç dengesi üzerine etkisi iyi bilinmektedir. Bu makalede incelenecek olan konu, Çaldıran Savaşı’nda Osmanhlar’a karşı savaşan ve onlar tarafindan esir alındiğs iddia edilen Sah Isma’ l’in hanimi Tadu Hanum’un içinde bulunduğu durumdur. Çaldıran Savaş’nda bir miktar Safevi kadıninin Osmanlilar’a karşı savaştiğı kaynaklarda kaydedilmiştir. Savaştan sonra birkaç Safevi kadınınn cesedi savaş alanında bulunmuş ve Osmanlilar tarafindan usúlüne tam uygun bir askeri cenaze töreni ile defnedilmistir. Bu kadinlar gömleklerinin üzerine örme zincirden bir zurh ve başlarina migfer glymişlerdP. Venedik’te St. Markan temsilcisi ve bir şövalye olan Giovanni Sagredo , Osmanl | mparatorluğu tarihine dair yazdiği eserde, Çaldıran Savaşıinda ölenler arasında erkek kıyafeti giyinmiş kadn cesetleri bulunduğunu kaydetmektedirt. Taclu Hanum’un kendisi de erkekler ile aynı safta savaşmıştur.

Il. Taclu Hanum Kimdi? Tadu Hanum, Türkmen asilh idi. Lakabı, Akkoyunlular’in Musullu boyundan geldiğine işaret eden Begüm-i Musullu idi. Bu boyun arazisi Diyårbekr ve Ermenistan idi. Diyârbekr’in 13/1507 yilinda Safevi toprakdarina katilmasından sonra, bu bölgedeki Akkoyunlu emirlerinin çoğu Şählsmá’ile bağhlhğini bildirdi. Musulluboyu, davalarinakatalan Akkoyunlukonfederasyonu unsurlarını kapsamak üzere Safeviler tarafindan kurulan Türkmen oymaginin lider kabilesi oldu Venedikli tacir Giovan Maria Angiolelo ya göre , Şah İsma ‘ ile . Akkoyunlular’a karşı 907/1 501 ylında kazandiği zaferden sonra, dostları tarafindan evlenmesi tavsiye edilmiştir: .. Fakat o[Isma’il], bu tavsiyeyi dikkate alırken, onlar böyle bir izdivaca uygun bir kadın bulamadilar. Uzun tartişmalardan sonra dostlari, bir beyin evinde, Ussun Cassano Uzun Hasan]’nun oğlu Sultan Jacob [Ya kúbl’un kız torunu olan, Taslucanum [Taclu Hanum ] adinda guzel bir bayan olduğunu soylediler .


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: