Sarı Saltuk Diyarı Babadağı

Babadağı, Romanya sınırları içinde yer alan bir kasabadır ve Osmanlı’nın Rumeli’ye ilk geçtiği 1354 yılından neredeyse yüz yıl önce, 1262-1263 yıllarında Sarı Saltuk’la birlikte 12 bin Türkmen tarafından yurt edinilmiştir. Dolaysıyla Rumeli’de Osmanlı tarihi bahsedilirken aslında çok daha öncesine dayanmaktadır. Yıllar önce İstanbul Üniversitesi’nden haksız şekilde ihraç edilip Amerika’ya gitmek zorunda bırakılmış, orada kendini yetiştirip […]

Safahat Sebilürreşad Timaş

Mehmet Akif Ersoy, sadece Türk edebiyat tarihinin değil, Türk düşünce tarihinin de en önemli simalarındandır. Akif’in hayatı, bir kalem gibi eğilmeden, bükülmeden dümdüz yaşayışı ve çektiği sıkıntılar toplum hafızasının önemli mihenk taşlarındandır. Onca emek sarf edip İstiklal Marşını yazdığı bir ülkeden sürgün edilip bir başına yaban ellerde vefat etme zorunda kalması; fakat son anında ülke […]

Payitahtın Son Sahibi- II. Abdülhamid Han

Abdülhamid Han Sultan Abdülmecid’in oğlu olup, Osmanlı Devleti’nin 34.Padişahıdır. 33 yıl boyunca Osmanlı Devleti’ni yönetmiştir. Abdülhamid Han tahta geçtiğinde Osmanlı Devleti bunalımlı bir dönemin içinden geçmektedir. BU yüzden zor bir devlet yönetimi üstlenmiş, Batı Devletleri ile dengeci bir politika, Doğu Devletleri ile de İslamcı bir politika izleyerek Osmanlı Devleti’ni çok uzun yıllar yönetmiştir. Payitahtın Son […]

Otağ I: Büyük Doğuş

Otağ I: Büyük Doğuş adlı kitapta Osmanoğulları’nın yaşadıkları dönem içerisinde bir cihan devletine nasıl dönüştükleri hakkında bilgi verilmektedir. Tarihte daha da gerilere dönerek İslamlaşma sonrasında Türk tarihi, Türk tarihinde kurulan devletler, en önemlisi de tarihin seyrini değiştiren hükümdarlar eserde yer alıyor. Türkler ve İslamiyet bütünlüğünde ayrı ayrı pek çok unsur ele alınmaktadır. Türklerin gerçekten şaman […]

Otağ II: Emir Timur

Otağ II: Emir Timur kitabı, Timur hakkında her şeyi okuyucuyla buluşturuyor. Timur, sağ ayağından dolayı aksak yürümekte ve bu yüzden kendisine Timurlenk yani Aksak Timur denilmekteydi. Bacağındaki aksaklığı ciddiye almayan Timur, hayatı boyunca 17 büyük savaş kazandı. Zekası ve uyguladığı stratejiler sayesinde 27 ülkeye boyun eğdirdi ve etrafındaki insanları zekasına hayran bıraktı. Hayatında ve savaşlarda […]

Osmanlı’da Milliyetçiliğin Toplumsal Temelleri

Milliyetçilik, 1789 yılında Fransız İhtilali’nin gerçekleşmesiyle beraber dünyaya yavaş yavaş yayılmaya başlamıştır. Birçok imparatorluğu etkisi altına alacağı gibi Osmanlı da bu akımdan doğrudan etkilenmiştir. O dönemde yaşayan azınlıklar, akımının getirdiği siyasi gelişmeler sonucunda bağımsızlıklarını kazanmak için yönetime başkaldırmıştır. Çıkan hareketlenme sonucunda Osmanlı, imparatorluğu ayakta tutmak adına yeni arayışlar içine girmiştir ve milliyetçiliğin getirdiği değerler topluma […]

Türkiye’de Toplumsal Dönüşüm

Türkiye’de Toplumsal Dönüşüm adlı kitapta Türkiye’nin modernleşme adımları inceleniyor. Kırdan kente göç ve gecekondulaşma unsurları üzerinde duruluyor. Türkiye de gerçekleşen toplumsal ve iktisadi yansımalar ele alınıyor. Gecekondulaşma unsuru özgün yaklaşım ve üslup ile inceleniyor. Bu anlamda ortaya konan ender çalışmalardan birisi haline geliyor. Kırsal göç ve kentleşme evresini aktörler vasıtası ile anlamlandırmaya çalışan Karpat, diğer […]

Oturma İzni Harç Ücreti

Tercüme ve Çeviri Hizmetleri

TÜRKÇE İNGİLİZCE ÇEVİRİ Türkçe İngilizce Çeviri, en fazla gündeme oturan dil olan İngilizce, internette kullanılmasıyla önemli bir yer tutmaktadır. Çevirilere her zaman ihtiyaç duyulmuştur. Cümle, metin gibi benzeri çeviriler yapılabilmektedir. Bunları artmasına bağlı olarak çeviriler değer görmüştür.  Böylece, çeviri sözlüklerimiz, yerlerimiz artmıştır. Sizlere en iyi bir şekilde çözüm getirmek için.  İSPANYOLCA ÇEVİRİ İspanyolca Çeviri, resmi […]

Oturma İzni Harç Ücreti

Çeviri Hizmeti

TÜRKÇE İNGİLİZCE ÇEVİRİ Türkçe İngilizce Çeviri, en fazla gündeme oturan dil olan İngilizce, internette kullanılmasıyla önemli bir yer tutmaktadır. Çevirilere her zaman ihtiyaç duyulmuştur. Cümle, metin gibi benzeri çeviriler yapılabilmektedir. Bunları artmasına bağlı olarak çeviriler değer görmüştür.  Böylece, çeviri sözlüklerimiz, yerlerimiz artmıştır. Sizlere en iyi bir şekilde çözüm getirmek için.  İSPANYOLCA ÇEVİRİ İspanyolca Çeviri, resmi […]

Oturma İzni Harç Ücreti

Çeviri Hizmetleri

TÜRKÇE İNGİLİZCE ÇEVİRİ Türkçe İngilizce Çeviri, en fazla gündeme oturan dil olan İngilizce, internette kullanılmasıyla önemli bir yer tutmaktadır. Çevirilere her zaman ihtiyaç duyulmuştur. Cümle, metin gibi benzeri çeviriler yapılabilmektedir. Bunları artmasına bağlı olarak çeviriler değer görmüştür.  Böylece, çeviri sözlüklerimiz, yerlerimiz artmıştır. Sizlere en iyi bir şekilde çözüm getirmek için.  İSPANYOLCA ÇEVİRİ İspanyolca Çeviri, resmi […]