Feryadım Set (I -II Cilt)

Feryadım Set (I -II Cilt) adlı eserde Ahmet İzzet Paşa anlatılmaktadır. Ahmet İzzet Paşa uzun yıllar tarih sahnesinde yer aldı. 1918 yılında bazı suçlamalara maruz kaldı ve görevinden istifa etti ve hemen ardından Tevfik Paşa hükümeti içerisinde yer alarak Dahiliye nazırlığı görevine getirildi. Tarihte büyük rol oynayan Ahmet İzzet Paşa, Mustafa Kemal ve İstanbul Hükümeti […]

Evliya Menakıbnameleri

Evliya Menakıbnameleri ile İslam kültür ve inanç tarihinde tasavvufun katkılarına dair bilgiler yer almaktadır. Evliya menakıbnamelerinin İslam kültür ve inancında ki yeri asla inkâr edilemez. Evliya menakıbnameler Müslüman halk inançlarını doğrudan ve derinden etkilemektedir. Evliya kültü anlamı da yükleyen evliya menakıbnameleri bahsi geçen kültürün sosyolojik, tarihi, folklorik ve psikolojik incelenerek araştırmalara tabi tutulmasında çok önemli […]

Bir Dehanın İzleri – II. Abdülhamid Han

Bir Dehanın İzleri – II. Abdülhamid Han kitabı, Osmanlı padişahları arasında en çok ses getirenlerden biri olan II. Abdülhamid hakkında bilinen ve bilinmeyen ne varsa okuyucuya sunuyor. II. Abdülhamid, hayatının bazı dönemlerinde zorluklar yaşamıştır. Ama bu zorluklarla mücadele etmiş ve kendini geliştirerek Osmanlı İmparatorluğu’nda 33 yıl görev yapmıştır. 33 yıllık yönetiminde imparatorluğa çok şey kazandırdı. […]

Bezmialem Valide Sultan

Hayatı hakkında net bilgiler bulunmayan, küçük yaşlarda esir alınarak saraya cariye olarak gelmiş bir Gürcü kızıdır. Sarayda gerekli olan cariyelik eğitimlerinin ardından Sultan 2.Mahmut’un eşi olmuş ve ondan Abdülmecid adında bir şehzade dünyaya getirmiştir. Sultan 2.Mahmud’un erken vefat etmesinden dolayı, tahta oğlu Abdülmecid geçmiştir. Tahta çıktığında daha 16 yaşını henüz bitirmiş bir padişahtır. Bu yüzden […]

Arzın Kapısı Kudüs

Arzın Kapısı Kudüs ile dünya şehirlerinin Kudüs kadar önemli ve değerli olamayacağı belirtiliyor. Fotoğraflar ve şehir haritaları eşliğinde Kudüs ün tanıtıldığı eser dinler tarihi açısından bölgenin nasıl eşsiz olduğunu gözler önüne seriyor. Üç farklı semavi dinin varlığı neticesinde bölge aziz olarak görülüyor. Bu azizlik uğruna gerçekleşen mücadeleler tarih sahnesinin önemli yapı taşlarını oluşturuyor. Mücadelelerin bir […]

Tarih Büyük Harflerle Yazılmaz

Tarih yazımı tüm dünyada, özellikle de ülkemizde soru işaretleriyle doludur. İktidarlar tarihi cımbızlaya cımbızlaya kendi görüşlerine göre şekillendirirler ve ortaya adeta bir tarih anlatısı çıkar. Oysa olması gereken her şeyiyle yalın bir anlatımdır. Fakat siyasi konjonktür tarihi yazımını her zaman kendine göre değiştirmiş, olanları değil de olmuş olmasını istediklerini tarih kitaplarına katmıştır. Bu yüzden pek […]

Sultan Abdülhamid’in Son Zevcesi

Sultan Abdülhamid, Osmanlı İmparatorluğu’nun en zor dönemlerinde başa geçti ve imparatorluğu bu zorlu süreçten kurtardı. Osmanlı adına birçok alanda düzenlemeler, yenilikler yaptı. Sultan’ın zeki, sabırlı, öğrenmeye ve öğretmeye hevesi olan, gelişimci, okumayı seven bir kişiliği vardı. Padişahlık döneminde tahtan indirildi. Tahttan indirilmesiyle hayatının geri kalanında çok sorun yaşadı. Bu zorlu süreçte yanında hep destekçisi olan […]

Siyonizm ve Filistin Sorunu

Siyonizm, Kudüs’te yer alan Siyon Tepesi adından gelmektedir. Yahudi halkının Filistin’de bağımsız bir devlet olarak yerleşmesini ve kutsal saydıkları topraklarında Yahudi kökenli bir devlet kurmak amacı ile ortaya çıkmış bir harekettir. Siyonizm hareketi ilk olarak 19.yy’da Avusturalyalı gazeteci Theodor Herzl tarafından ortaya atılmıştır. Sonraki süreçte Yahudi halk tarafından kabul görmüş ve gerçekleştirilmek için belirli girişimler […]

Selçukluların Haçlılarla İmtihanı

Muharrem Kesik tarafından kaleme alınan Selçukluların Haçlılarla İmtihanı adlı eser, 1096 yılında başlayan Haçlı Seferlerinin yüzyıllardır devam ettiğini, günümüzde de farklı şekilde haçlı seferlerinin devam ettiğini vurguluyor. Fakat günümde nümayişi değiştiği için olayların arka planını anlayabilmek için tarihi geçmişini bilmek gerektiğini okuyucuya salık veriyor. Sultan I. Kılıçarslan’dan Selahattin Eyyubi’ye kadar adları unutulmuş, tarihin tozlu sayfalarında […]

Selçuklular, Osmanlılar ve İslam

Selçuklular adını Oğuzların Kınık boyuna mensup olan Oğuz Devleti’nin ordu kumandanı Selçuk Bey’den almaktadır. Selçuk Bey’in itibarının arttığı dönemlerde Yabgu tarafından bir tehdit unsuru olarak görülmesi nedeni ile başından atmak istenildiğinin farkına varıp, öldürülmekten çekindiği için kabilesi ile birlikte Aras Gölü ile Hazar Denizi arasındaki Oğuz Yabgu Devleti’nden ayrılıp Seyhan Nehri kenarındaki Cend şehrine gelip […]